top of page

KEXSTADEN 1888
Stedsutvikling med hovedvekt på boliger

Strandgatan, 442 31 Kungälv, Sverige

STEDSUTVIKLING MED HOVEDVEKT PÅ BOLIGER

TRANSFORMASJON: Dette området skal gjennom en omfattende transformasjon fra tidligere fabrikker til bolig- og næringsområde.

KEX FABRIKKEN

Ca. 2000 Boliger + næring

84 000 kvm

Orkla Eiendom 80 % og Macama 20 %

Stedsutvikling med hovedvekt på næring

OM PROSJEKTET

Kex Fabrikken i Kungälv kommune, nord for Gøteborg, har en fantastisk beliggenhet mot Nordre älv. Området skal reguleres til bolig og næringsformål.

Scandinavian Development har ansvaret for ideutvikling og regulering i egen avtale med Fabrikerna 4 och 11 Holdning AB, og Constructive Development har ansvaret for prosjektstyring i egen avtale med samme selskap. 

BELIGGENHET

Eiendommen har en fantastisk beliggenhet mot Nordre älv, som renner gjennom hele Kungälv. Transformasjon av det gamle industriområdet til en ny og attraktiv bydel i Kungälv vil innebære at eiendommen åpnes mot elven og det vil opparbeidet en strandpromenade som binder eiendommen sammen med omkringliggende områder og gjøres tilgjengelig for alle.

FREMDRIFT REGULERING

Det er lagt grunnlag for et godt samarbeid med Kungälv kommune og Scandinavian Development. Fremdriften følger overordnet fremdriftsplan fra Kungälv kommune.  I 2022/23 er følgende hovedpunkter:

2022

Kvartal 1 Strukturbild tas fram och förankras

Kvartal 1-2 Planprogram tas fram

Kvartal 2-3 Beslut om samråd

Kvartal 3 Samråd av planprogram

Kvartal 4 Sammanställning av synspunkter och bearbetning av planprogram

2023

Kvartal 1 Beslut om godkjännande av planprogram

Kvartal 1 Beslut om planuppdrag för detaljplaner

Boibyen
bottom of page