Bo i byen er en nyboligportal som representerer våre boligprosjekter i sentrale Oslo. Vi vil gjøre det enklere for deg å finne den boligen som passer deg best - kanskje finner du din nye drømmebolig her?​

NYE BOLIGER I OSLO

OM OSS

Vi er en samarbeidspartner med høy kompetanse og god trackrecord, både for profesjonelle eiendomspartnere og de med mindre erfaring innen eiendomsutvikling. Med vår bakgrunn og kompetanse er vi i stand til å være kreative innen løsning, og samtidig proaktive innen planlegging og gjennomføring. Vi besitter også en høy finansiell kompetanse innen likviditetsstyring og finansiering av prosjekter.
 
​SCANDINAVIAN DEVELOPMENT AS & CONSTRUCTIVE DEVELOPMENT AS
 
Scandinavian Development har prosjekter under bygging, utvikling og regulering for ca 38 milliarder, hvor av ca. 7.000 boliger, i tillegg til kontor og handel. Scandinavian Development er en aktiv eier og tar enten 100% eierandel i prosjektene, eller de kan være en aktiv deleier med min. 10% eierandel.
 
 
Vi tar hånd om prosjektet fra A til Å
Det er mange aspekter å ta hensyn til ved eiendomsutvikling: regulering, idéutvikling, bestemme optimal plassering, kjøpe eiendom, engasjere arkitekter og ingeniører. Tillatelse fra offentlige myndigheter, salg av boliger, skaffe leietagere, kontrahere entreprenør, eventuelt selge prosjekter. Vi deltar aktivt i alle faser, og deler gjerne erfaringer, nettverk og idéer med etablerte og nye samarbeidspartnere som skal kjøpe, selge, leie ut eller utvikle næringseiendom.
 
 
Spisskompetanse
Vi har spisskompetansen innenfor eiendomsutvikling, rådgivning, utleie, salg. Vår erfaring og resultater viser konstruktivt samarbeid danner grunnlag for suksess. Våre prosjekter utvikles i samarbeid med offentlige myndigheter, eiendomsmeglere, konsulenter, arkitekter, entreprenører, finansinstitusjoner, investorer og leietagere. Vi er et fleksibelt og effektivt eiendomsutviklingsselskap.
 
Scandinavian Development ivaretar regulering, eiendomsutvikling og drift av eiendommene. Constructive Development ivaretar prosjektstyring.